Laundry Societys integritetspolicy
Vi på Laundry Society värnar om våra kunders och besökares integritet. Därför vill vi vara transparanta med hur vi hanterar dina personuppgifter så du känner dig trygg när du besöker oss.
Med vår integritetspolicy faställer vi hur dina personuppgifter skyddas och bearbetas av oss, hur du kan ha kontroll över de uppgifter du lämnar, samt hur du kan kontakta oss.

Bakgrund till uppdaterad personuppgiftspolicy
GDPR (Dataskyddsförordningen) är en ny EU-förordning som börjar gälla inom hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Mycket är sig likt, men det innebär att kraven på hur företag och organisationer får behandla personuppgifter skärps.

Vad är personuppgifter?
En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att bland annat följande är personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress, fotografi etc.

Behandling av personuppgifter
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Ansvarig för personuppgifter:
Laundry Society AB är ansvarig för de personuppgifter du skickar till oss och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Laundry Society
Co/ Avenue Sweden AB
Kungsporten 4E
427 50 Billdal, Sverige
Organisationsnummer: 559015-6302

Vem har tillgång till dina uppgifter?
Dina personuppgifter delas inom Laundry Society AB. Uppgifter som krävs för leverans och retur (namn, adress, e-post, telefonnummer samt vilka artiklar din order innehåller) delas med de personer som bedriver logistikverksamhet inom Laundry Society. Uppgifter som krävs för ekonomisk redovisning (namn, adress och order) delas och sköts av SVEA Ekonomi AB (org.nr 556489-2924)

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovan angivna tjänster till dig. Vi använder analysverktyg i syfte att samla in statistik för att optimera vår webbplats och presentera relevant material för dig. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Laundry Society AB.

Enligt lag kan Laundry Society vara tvingad att lämna ut uppgifter. Detta kan exempelvis vara statliga myndigheter (t.ex Skatteverket eller Polisen) eller till företag som erbjuder betalningslösningar. I dessa fall behandlar partners uppgifterna som självständiga personuppgiftsansvariga i enlighet med deras egna integritetspolicys.

I linje med dataskyddsförordningen strävar vi efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och de IT-system vi använder finns inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig uppgifter längre än nödvändigt och max i två år Se nedan vår kategorisering av olika personuppgiftshantering för mer info kring vad vi lagrar och varför.

HANTERING AV BESTÄLLNINGAR ONLINE

Ändamål för behandling av personuppgifter:
För att hantera och leverera ditt köp online på laundrysociety.se genom att behandla dina beställningar och returer samt skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen.Vidare använder vi dina personuppgifter för att hantera dina betalningar, inklusive för att analysera vilka betallösningar som ska erbjudas till dig. Dina personuppgifter används för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online samt för att bekräfta din adress med externa parter.
Vi använder även dina personuppgifter för att hantera klagomål, samt reklamationer och garantiärenden gällande produkter.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
Namn
Personnummer
Kontaktuppgifter (t.ex adress, e-postadress och telefonnummer).
Betalningshistorik
Betalningsinformation
Köpinformation (t.ex vilken vara som beställts eller om varans ska levereras till en annan adress).

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Laundry Society AB har tillgång till dina personuppgifter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Laundry Society AB.

Laglig grund:
För att köpeavtalet ska kunna fullgöras måste vi behandla dina personuppgifter. Detta för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Fullgörande av köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

KUNDTJÄNST

Ändamål för behandling av personuppgifter:
För att kunna hantera förfrågningar, klagomål eller garantiärenden från dig gällande våra produkter använder vi dina personuppgifter. Detta genom teknisk support via e-post, telefon och sociala medier. Vid incidenter eller problem med din order, byte eller retur kan vi också kontakta dig.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
Namn
Kontaktuppgifter ( t.ex adress, e-post och telefonnummer)
Korrespondens från dig.
Uppgift om köpet. Tidpunkt, ordernummer, orderinnehåll och eventuellt fel/klagomål.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Endast de som är ansvariga för produkter och leverans, samt de som jobbar med kundservice hos Laundry Society AB.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod: Tills dess att kundserviceärendet är avslutat.

DELTAGANDE I TÄVLINGAR / EVENT

Ändamål för behandling av personuppgifter:
För att kunna genomföra tävlingar och event vi arrangerar behandlar vi dina personuppgifter för att kommunikation innan och efter tävlingen och/eller eventet. Detta genom ex bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar. I samband med detta kan vi även komma att behandla personuppgifter rörande identifikation och ålder. Till sist behandlar vi personuppgifter för att kunna utse vinnare och förmedla vinster.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
Namn
Personnummer eller ålder.
Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.
Uppgifter lämnade i utvärderingar av event.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose ditt och vårt intresse av att genomföra och hantera tävlingar och event.

Lagringsperiod: Under den tid tävlingen eventet, inklusive utvärdering, pågår.

COOKIES

Vad är en cookie?
En cookie är en textfil bestående av bokstäver och siffror.  Cookien sparas av din webbläsare och lagras på din dator. Våra cookies innehåller information om ditt besök och används av tekniska skäl för att förbättra webbplatsen för dig som användare. När du besöker och navigerar på vår webbplats lämnar du som besökare samtycke till hanteringen av cookies.

Hur använder vi cookies?
Vi använder permanenta kakor för att spara ditt val av startsida. Vi använder sessionskakor exempelvis när du använder produktfiltreringsfunktionen eller om du har lagt en vara i din varukorg.
Vi använder kakor både från första och tredje part i syfte att samla in statistik och användardata i aggregerad och individuell form i analyser för att optimera webbplatsen och visa dig relevant marknadsföringsmaterial. Vissa tredjepartskakor införs av tjänster som visas på våra webbsidor och som inte ligger under vår kontroll. De läggs in av företag som tillhandahåller sociala medier, Facebook och Instagram ger användare möjlighet att dela innehåll på webbplatsen, på det sätt som visas av deras respektive ikoner.

Vi använder också tredjepartskakor som utför spårning över flera domäner för att vi ska kunna tillhandahålla marknadsföring på andra webbplatser/i andra kanaler till dig.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovan angivna tjänster till dig; analysverktyg i syfte att samla in statistik för att optimera vår webbplats och presentera relevant material för dig.

Du kan själv styra användningen av cookies
På inställningar på din webbläsare kan du lära dig mer om hur du kan styra användningen och omfattningen av cookies. Det finns verktyg för att presentera alla analysverktyg som en websida innehåller.

DINA RÄTTIGHETER SOM KUND

Rätt till information:
Du kan när dom helst begära att få ut information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig.

Rätt till rättelse:
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Rätt till radering:
Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.
Du som kund bör dock veta om att en begäran om borttagning av uppgifter eller begränsning av behandlingen av personuppgifter kan medföra att dina möjligheter att nyttja Laundry Societys tjänster kan vara begränsade eller helt bortfalla.

Dataportabilitet:
Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Ta tillbaka samtycke:
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

Klagomål:
Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet
Datainspektionen ska övervaka tillämpningen av dataskyddsförordningen.
Du hittar alltid den senaste informationen av vår integritetspolicy på vår websida.